سامانه ثبت اعتراض از نتایج استانی پنجمین دوره جشنواره مدرسه عشق

باسلام
شرکت کنندگانی که نسبت به نتایج استانی، پنجمین دوره جشنواره ملی مدرسه عشق اعتراض دارند، میتوانند نسبت به ثبت اعتراض خود به لینک زیر مراجعه نمایند.

 

"ثبت اعتراض"

 

نوشتن دیدگاه