پایان ارسال آثار

باتشکر از تمامی کسانی که آثار خود را از طریق وب سایت جشنواره ارسال نموده اند. مهلت ارسال آثار از طریق سایت تا 15 دیماه بوده است.

شرکت کنندگانی که آثار خود را به صورت پستی ارسال می کنند، به گونه ای برنامه ریزی نمایند که آثار آنها تا پایان روز 20 دیماه به دبیرخانه جشنواره برسد.

آثاری که بعد از این تاریخ به دبیرخانه برسند، امکان حضور در پخش داوری را نخواهند داشت.


یادآور میشود که آدرس دبیرخانه جشنواره به نشانی ذیل است.

آدرس دبیرخانه مرکزی: تهران، خیابان طالقانی، جنب لانه جاسوسی، کوچه15 خرداد، پلاک3 / کدپستی:1583918133 

مرکز تخصصی معاونت فرهنگی اجتماعی سازمان بسیج مستضعغین، دبیرخانه ی مرکزی جشنواره ی مدرسه عشق.  02187551057

نوشتن دیدگاه